Säker klinik

sClinic är certifierad

  • sClinic certifierad av ”Säker Klinik” och har genom dem en anpassad ansvarsförsäkring.  Försäkringen ingår vid alla behandlingar hos sClinic och träder i kraft om du skulle drabbas av en skada som orsakats av eller i samband med en behandling.

    Vid injektionsbehandlingar gäller försäkringen endast när behandlaren är legitimerad sjuksköterska/tandläkare/läkare. Certifieringen förnyas årligen för att säkerställa att kliniken uppnår en hög standard, säkerhet och kvalitet.

    Säker Klinik är ett företag som samarbetar med IF Skadeförsäkring i syfte att skapa en tryggare och säkrare skönhetsbransch.

    Besök www.sakerklinik.se för mer information.