Injektionsbehandlare

Injektionsbehandlare på sClinic

Sabina Lindahl
Leg. Distrikts- & Onkologi-sjuksköterska, certifierad injektionsbehandlare

Sabina som driver sClinic är legitimerad sjuksköterska med kandidatexamen. Hon har även två specialistutbildningar: Onkologisjuksköterska & Distriktssköterska med magisterexamen. Den kliniska arbetslivserfarenheten som sjuksköterska har hon bland annat inom: Avancerad palliativ hemsjukvård, vårdcentral, akutsjukvård för barn & vuxna samt inom skolhälsovård.

  • Fascinationen för bland annat anatomi, hud och vårt inre/yttre åldrande har gått som en röd tråd och successivt fördjupats genom specialistutbildningarna. Kunskapen ledde till nya frågeställningar och en nyfikenhet kring olika former av injektions- och hudbehandlingar i estetiskt och medicinskt syfte. Steget till att certifiera sig inom injektionsbehandlingar och hudvård var inte långt och Sabina drivs ständigt vidare i att ytterligare fördjupa sig och söka ny och evidensbaserad kunskap i ämnet.

    Sabina är certifierad för injektionsbehandlingar med filler, Botulinumtoxin typ A (estetiskt & medicinskt bruk), Microneedling , Profhilo samt av Estetiska injektionsrådet. Vid sidan av sClinic arbetar Sabina i ett ASIH-team (avancerad palliativ hemsjukvård) och på en akutmottagning.

Utbildningar inom injektion- och avancerade hudvårdsbehandlingar
Certifiering inom injektionsbehandlingar på grund och avancerad nivå med certifikat från bland annat:
Allergan Medical Insitute (AMI): Midface & MD Codes
MyBeauty Academy: Botulinumtoxin
FormaVita/Dr. C. Westerby (utbildare för Allergan och driver FormaVita´s kliniker)
Merz Institute – Anatomical Landmarks, toxins, complications
IBSA Profhilo – bas och avancerad, Aliaxin bas, advanced, läppar, komplikationer
Allergan Medical Institute (AMI): Biverkningar & komplikationer
Microneedeling
Dermaceutic: Bas- & avancerad nivå
IS Clinical

Övriga utbildningar inom injektion- och hudbehandling
MD Codes – Allergan Road Show Göteborg
MD Codes – Allergan Road Show Malmö
Allergan Medical Institute: Workshop Volite