EIR

Estetiska injektionsrådet

Sabina Lindahl (leg. Distrikts- & Onkologi-sjuksköterska) på sClinic är certifierad av Estetiska Injektionsrådet (EIR) för estetisk injicering. EIR är en kvalitetssäkrande organisation för legitimerade läkare, tandläkare och sjuksköterskor som arbetar med injektionsbehandlingar.

För att bli certifierad krävs att utövaren avlägger ett teoretiskt omfattande prov som påvisar nödvändiga kunskaper i ämnet, bland annat; fysiologi/anatomi, basal injektionskunskap samt komplikationshantering. I certifieringen ingår även underskrift av ett etiskt kontrakt som innebär att man följer EIR´s etiska riktlinjer där det bland annat ingår att upprätthålla och förnya sin kompetens, arbeta patientsäkert, dokumentera behandlingarna på ett korrekt sätt och att tillhandahålla akutläkemedel. Mer finns att läsa på deras hemsida www.estetiskainjektionsradet.se

Estetiska injektionsrådet är en ideell nonprofit-organisation som bildades av de största aktörerna och branschorganisationerna i syfte att öka konsumentens skydd. I dagsläget är branschen i princip oreglerad och det kan vara svårt som kund att hitta kvalificerade behandlare. De behandlare/kliniker som är certifierade finns listade på www.estetiskainjektionsradet.se